Lázně

Pomáháme formovat
zdraví a vitalitu

Naši klienti se u nás obeznámí se skutečností, že většinu nemocí lze řešit přírodní cestou a že se mohou bez vedlejších účinků zbavit svých problémů, pokud budou důslední a dodrží nastavený režim terapií, domácí péče, ajurvedik Tarani (bylinných koncentrátů) a speciálního výživového programu s ohledem na jejich zdravotní problémy.

Abychom v těle vyvolali silné ozdravné procesy, je zapotřebí učinit čtyři kroky, které na sebe navazují a ovlivňují veškeré funkce v těle

1. krokPříprava detoxikace

Každého klienta připravujeme individuálně na detoxikační proces. Musí mít dostatek energie a zprůchodněné vylučovací orgány, také jeho psychická odolnost je při očistě důležitá.

photo

2. krokVyvolání detoxikace

Postupně detoxikujeme všech sedm typů tkání. Je to proces přesný a harmonický. Vyvolání je u nás velmi dobře řízeno a kontrolováno. Pokud to žádá daná situace, jsme schopni intenzitu detoxikace snížit nebo zvýšit podle aktuálního stavu. Tento krok je důležitý při řešení rozličných problémů. Vše nastavujeme individuálně!

photo

3. krokVýživa všech tkání

Důležitý krok, který většina alternativ neřeší. My na něj však klademe velký důraz.

photo

4. krokAktivace procesů

Startujeme na všech úrovních, a to po energetické stránce. Tělo aktivace vnímá jako základní pilíře zdraví a dlouhověkosti. Symptomy a problémy se znovu neopakují. Zdraví a vitalitu je možné udržet i při vyšší stresové zátěži.

photo

PRO KOHO JE TERAPIE VHODNÁ?

Terapie TARANI jsou vytvořeny pro:

 • děti již od prvního týdne narození,
 • děti předškolního a školního věku,
 • muže a ženy všech věkových kategorií,
 • těhotné ženy (provádíme je celých devět měsíců a také přípravu k porodu),
 • seniory
 • pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko.

Terapie TARANI jsou vhodné provádět při různých zdravotních problémech a komplikacích:

 • nemoci ženských pohlavních orgánů,
 • mužských pohlavních orgánů,
 • pohybového aparátu,
 • nervového systému,
 • mozku a míchy, krve,
 • kožního,
 • imunitního a endokrinního systému,
 • vylučovací, trávicí soustavy,
 • dýchacího aparátu a plic,
 • kardiovaskulární, srdce a cév.

Dále jsou vhodné při stresu, negativních emocích jako jsou strach, hněv, podrážděnosti, depresích, úzkosti, apatii, různých poruchách spánku, nízkém sebevědomí, mentální anorexii a různých typech závislostí.
Vše záleží na správném výběru terapie a kompletního detoxikačního režimu individuálně nastaveného dle každého klienta.

Terapie byly vytvořeny z nejsilnějších detoxikačních postupů tak, aby vykazovaly okamžitou úlevu a podporovaly tělo v samoléčebných procesech. Převážně terapie vycházejí z ajurvédské medicíny a alternativních procedur, ovšem jsou citlivě upravené a vytvořené pro evropské podmínky a dnešní uspěchanou dobu, která sebou nese čím dál více neřešitelných zdravotních problémů a onemocnění.
Více než 80 rozličných typů detoxikačních a regeneračních terapií jsou vytvořeny tak, aby vyhovovaly v každém věku a hlavně dle rozličných zdravotních problémů.
Přes patnáct let jsme ladily a tvořily ty správné kombinace různorodých bylinných koncentrátů a olejů, které se zapracovávají při našich terapiích. Našim cílem bylo vytvořit systém, který bude funkční, výsledky budou citelné již při prvních terapiích a zlepšení daného stavu bude trvalé.

lázně

CO NAŠE KLIENTY ČEKÁ?

Dříve, než proběhne tento proces, je nutná vstupní konzultace, která je závislá na první testovací marmové terapii.
Nastavený detoxikační režim dále vybíráme dle aktuálního stavu marmových bodů na jeho těle. Vše je následně vyhodnoceno a je nastaven individuální režim, který jsou naši klienti schopni dodržovat a absolvovat.

Tímto naše práce nekončí, ba naopak teprve začíná.

Každý klient vyžaduje individuální přístup. Jak dochází pravidelně na terapie, stará se o něj tým terapeutů a manažerů. Domácí režim, který má nastavený, je velmi důležitý, proto také kontrolujeme, jak probíhá. Jakékoli nežádoucí reakce ihned řešíme. Naši klienti tak získají jistotu a nemají z takových reakcí strach, vědí, že jsme připraveni jim ihned pomoci. Následné kontrolní konzultace probíhají dle aktuálního zdravotního stavu a docházky na terapie.
Větší kontrola probíhá jednou měsíčně, abychom měli přesnou zpětnou vazbu a mohli zhodnotit detoxikační průběh a nastavili další postup.
Pozitivní výsledky na sebe nenechají dlouho čekat, již po prvním měsíci je patrné znatelné zlepšení.
Máme téměř 100% úspěšnost, ze které se radujeme spolu s našimi spokojenými klienty. Přečtěte si některé naše reference nebo kontaktujte naši manažerku lázní.

Těší se na vás tým Tarani lázní pod vedením Ritty Oprchalové