1. Správca osobných údajov, A.B.R. Rental s.r.o., Kresánkova 11/3346, 841 05 Bratislava ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovanie návštevníkov na webových stránkach;
  • fungovanie webových stránok.
 2. Zber cookies za účelom uvedeným v odst. 1 se považuje za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného zájmu Správcu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenie Europského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všbecné nariadenie o ochrane osobných údajo) (ďalej len „Nariadenie“).
 3. Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merenia návštěvnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 4. Shromaždené cookies súbory sú spracované dalšími spracovateľmi:
 5. služby Google Analytics, prevádzované společnostou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 6. Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vašeho internetového prehiadače. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovým nastavením. Súbory cookie možno pomocou Vašeho webového prehliadača odmietnúť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.
 7. Informácie o prehliadeči a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete najsť na následujúcich webových stránkach:
 8. Ako odmietnúť používanie súborov cookie